Tilmeldte
4
Navn Bemærkning
Hektor Hjalmsrud
Sebastian Szelag Lyon Pedersen
Tobias Emil Godsk Jørgensen
Villads Hindsgaul