Holdturnering og holdledere

Holdturnering

Klubben deltager i ungdomsholdturneringen med mange hold på alle niveauer. Holdene sammensættes og tilmeldes henover sommerferien og i august. Hvis man er interesseret i at deltage i holdturneringen, bedes man kontakte Mikkel Dahl, der undersøger mulighederne for at finde det rigtige hold med trænerne. 

Holdkampene er en rigtig hyggelig måde at være sammen med sine klubkammerater på, samtidig med at man får spillet en masse gode kampe. 

Holdledere
Der er tilknyttet en holdleder til alle hold. Holdlederne sørger for at koordinere holdopstilling, kørsel, mødetid etc. Holdledertjansen varetages af forældre. For at styrke det sociale sammenhold i klubben og for at støtte børnene, forventes det at de andre forældre tager med og ser holdkampene.
 
Holdkoordinator for alle ungdomsholdene er: Mikkel Dahl kontakt via mail: Mikkel.tahl@gmail.com

Følg med på vores sociale medier

Facebook

Instagram

Vores sponsorer