Om Herlev/Hjorten Badminton 


HI Badminton blev etableret i 1953. I 2000 blev HI Badminton og IF Hjorten Badminton fusioneret til Herlev/Hjorten Badminton. Klubben har ca. 550 medlemmer ved udgangen af sæsonen 2020/2021. Klubben er medlem af Badminton Danmark, Badminton Sjælland, Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger og Herlev Idrætsforening HI. 

Adresse 

Skinderskovhallen
Skinderskovvej 31
2730 Herlev


Klubbens målsætning

 • HHB skal have tilbud til udøvere i alle aldersgrupper, både i bredden og i konkurrenceidrætten. Vi favner alle.
 • De sociale rammer skal fortsat være et fokuspunkt for HHB. Vi vil også være kendt for vores sammenhold.
 • HHB anerkender medlemsgruppernes forskellighed og arbejder for at opfylde alle afdelingers behov.
 • Spillerne i HHB skal have så gode rammer som muligt, både sportsligt og socialt.
 • HHB vil påtage sig det ansvar at give gode, udviklende idrætstilbud til kommunens borgere. HHB vil være en aktiv og synlig klub i området.
 • HHB skal markere sig i Herlev og omegn, som en god repræsentant for sporten, og for de sponsorer der støtter klubben.
 • HHB vil skabe sin egen stab af trænere og ledere. HHB vil fremme og støtte uddannelsen af disse og dermed skabe kontinuitet i klubben.
 • HHB''s seniorhold skal udvikle de nyoprykkede ungdomsspillere til at kunne præstere på seniorniveau.
 • HHB''s bedste seniorhold skal have styrke og stabilitet til en placering i divisionerne og de bedste ungdomshold skal præge toppen af deres respektive rækker.
 • HHB skal gøre en aktiv indsats indenfor de interesseorganisationer, vi er medlem af.

Organisation 

Klubben ledes af en bestyrelse på 10 personer som vælges på generalforsamlingen. Se bestyrelsesoversigt. Under bestyrelsen findes følgende faste udvalg:
 • Seniorspilleudvalg (SSU)
 • Ungdomsspilleudvalg (USU)
 • Veteranspilleudvalg (VSU)
 • Motionistspilleudvalg (MSU)
 • Elite/sponsorudvalg (ESU)


Generalforsamling

 Er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.


Vedtægter

Læs mere om klubbens vedtægter her.  


 

 

 

Følg med på vores sociale medier

Facebook

Instagram

Vores sponsorer